תוכנית בינוי גבעת המטוס

המזמין

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

מיקום

גבעת המטוס מגרשים 407 - 409

שטח

22,000 מ"ר

סטטוס

הצעה תכנונית

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים