מתחם ניסנבאום – בת ים

המזמין

קבוצת מבנה נדל"ן

מיקום

רחוב ניסנבאום, בת ים

שטח

תעסוקה - 83,736 מ"ר מגורים – 50,241 מ"ר אכסון מלונאי – 33,494 מ"ר

סטטוס

תכנון ראשוני

הדמיות

רונה - כהן אדריכלים

מתחם ניסנבאום – בינוי משולב

 מגרש בשטח של 13,956 מ"ר בין הרחובות ניסנבאום וקינמון בבת ים והתכנון מציע הגדלת זכויות בהתאם לתוכנית האב לרובע העסקים לבינוי משולב רב שימושים למתחם הכולל תעסוקה, מגורים, מסחר ועוד. התכנון מתייחס להיבטים אורבאניים ומסחריים ופותח בשיתוף עם גורמי התכנון של הועדה המקומית. התכנון מבקש ליצור חללים עירוניים במגוון קני מידה במקום שצפוי להיות המרכז הסואן של העיר בת-ים לאחר פיתוח רובע העסקים.  מערכת החללים החוסים בצל מגדלי ענק מקשרת בין רחוב ניסנבאום – ציר עירוני מרכזי הכולל את הקו האדום של הרכבת הקלה עם רח' קינמון – רחוב פנים רובעי בעצימות נמוכה. 

תכנון המתחם מבקש לאפשר מגוון מבטים נופיים למרות הצפיפות הניכרת בגין עוצמות הבינוי. אדריכלות המגדלים תיצור קו רקיע עירוני איקוני ומרשים.