מתחם הורוביץ – רחובות

המזמין

יזם פרטי

מיקום

רחוב אלי הורוביץ, רחובות

שטח

תעסוקה - 70,228 מ"ר מסחר – 4,680 מ"ר ציבורי – 1,531 מ"ר

סטטוס

הפקדת תוכנית (תב"ע) לאחר אישור הועדה המחוזית

צילום

רונה - כהן אדריכלים

מגרשים בשטח כולל של 10,206 מ"ר בין הרחובות אלי הורוביץ, יצחק מודעי ושמעון פרס.

התכנית מאחדת שלוש חלקות ומגדילה את זכויות הבניה לכ-750% משטח המגרש, בהתאם למדיניות העירונית לאזור. התוכנית מייצרת בניה נקודתית לגובה לצד בינוי היקפי המייצר כיכר עירונית הנסמכת על פונקציות למסחר ופנאי בקומת הקרקע.

הכיכר מתוכננת לשמש מרכז פעילות וקהילה בלב איזור המרכז האינטנסיבי החדש המתוכנן לעיר רחובות. המתחם כולל מגדל בן 30 קומות לצד בניה מרקמית ומבנה ציבור אינטימי שיתחום את הכיכר לרווחת הולכי הרגל.  מיקומו המשמעותי של המתחם בכניסה לאזור התעסוקה יאפשר לכיכר ולמבנים לשמש ציון דרך ומוקד פעילות מחולל לסביבה כולה