מרכז התחדשות

המזמין

עיריית הוד השרון

מיקום

שטח

הוד השרון

סטטוס

הצעה תכנונית

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים