מע"ר 4 בית שמש

המזמין

מוריס אגבבה קבלן בניין בע"מ

מיקום

מגרש 4, בית שמש

שטח

סטטוס

מאוכלס

צילום

אביב פרסבורגר