מגרשים 407 230 בית שמש

המזמין

מוריס אגבבה קבלן בניין בע"מ

מיקום

מגרשים 407, 230 בית שמש

שטח

סטטוס

מאוכלס

צילום

אביב פרסבורגר