בית ספר מבואות עירון

המזמין

מועצה אזורית מנשה

מיקום

סמוך לקיבוץ עין שמר

שטח המגרש

37.1 דונם

שטח בניה

כ-6400 מ"ר, מתוכם כ-4000 מ"ר תוספת לבינוי קיים.

סטטוס

הצעת תכנון

הדמיות

רונה כהן אדריכלים

תוספת כיתות לימוד וחללי ספח לבית ספר קיבוצי אזורי הכולל פנימיה. 

 המוסד החינוכי "מבואות עירון" מממש פיזית את ערכי הסביבה הקיבוצית:  מבני בית הספר על שימושיהם השונים יפוזרו ברחבי גן ירוק פורח ובו נטועים מרחבי הקהילה לצד מקומות לחוויה יחידנית ואינטימית של קבוצות קטנות ללימוד ופעילות חברתית. הבינוי המוצע יעניק לתלמיד/ה חוויה אינדיבידואלית של קשר עמוק לסביבה ולחברה.

התכנון החדש שואף להעצים ערכים אלו באמצעות נטיעת הפונקציות החדשות במרחב הירוק ומימוש קישורי פנים-חוץ.  האדריכלות תדגיש את האוטונומיה של השכבה, הכיתה והפרט בסביבה הטבעית תוך הצנעת הבינוי והיטמעות בסביבה המגוננת.

הבינוי מתוכנן כתפזורת מבננים שכבתיים אוטונומיים:  כל שכבה זוכה למבנה דו קומתי עצמאי העוטף גן "פרטי" המשלב עצים קיימים וגינון מחודש.  המבננים נטמעים בנוף בינות לעצים תוך שמירת קנה המידה הצנוע של הבינוי הקיים.

מבנני השכבה מצרפים מבני כיתות הפתוחים לסביבה ומחוברים באמצעות מרפסות פתוחות לחצר, בתכנון התואם  את דרישות ותקני משרד החינוך.