כפר חקלאי – ניגריה

המזמין

אל - אר גרופ

מיקום

ניגריה

שטח

סטטוס

הצעה תכנונית

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים