יד חרוצים

המזמין

קרן ריאליטי

מיקום

רחוב יד חרוצים 3,5 הרצליה

שטח

תעסוקה - כ-12,000 מ"ר מגורים – כ-3,000 מ"ר מסחר – כ-600 מ"ר ציבורי - כ-400 מ"ר

סטטוס

תב"ע

הדמיות

רונה - כהן אדריכלים

מבנה מעורב שימושים – משרדים, מגורים, מסחר ושימושים ציבוריים.

מבנה בן 14 קומות מעל הקרקע ו-2 מפלסי מרתפים , אשר מכיל שימושים מעורבים של מסחר, שימושים ציבוריים, משרדים ו-40 דירות במגורים מיוחדים בשטח של בין 30 ל-60 מ"ר לדירה.

התוכנית נערכה על-פי הוראות תכנית הר/2440  תכנית מתאר להתחדשות אזור התעסוקה המערבי שיעדה  העצמת אזור התעסוקה ושדרוגו למרכז עירוני מעורב שימושים, תוסס ודינמי המהווה נדבך צפוני של מע"ר גוש דן.

המגרש ממוקם על רחוב יד חרוצים שבאזור התעסוקה -סמוך לשצ"פ מרכזי.