ואלי דה טלטונה

המזמין

אל אר - גרופ

מיקום

ואלי דה טלטונה

שטח

סטטוס

מאוכלס

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים