האורגים 20 – בת ים

המזמין

עיריית בת ים

מיקום

רחוב האורגים 20

שטח

7400 מ"ר מעל הקרקע + 6200 מ"ר בתת הקרקע

סטטוס

הצעת תכנון – כולל עריכת תב"ע ונספח בינוי

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים

האורגים 20 בת ים
האורגים 20 בת ים

מבנה בן עשר קומות לשימושים מעורבים בחלקה המיועדת לשטחי ציבור.  המבנה כולל 84 יחידות דיור קטנות, רובן בנות 2 חדרים,  בתמהיל 14 דירות בקומה.  היצע דירות זה מתוכנן ומכוון לצעירים – למניעת הגירה שלילית מהעיר, משיכת אוכלוסייה צעירה במיקום אטרקטיבי, במבנה מנוהל ע"י הרשות המקומית.

 בנוסף למגורים מתוכננות שלוש כיתות גן- בקרקע ועל גג הבניין, שטחי מסחר הנסמכים על השצ"פ , חניון תת קרקעי ציבורי (תחת הבניין ורצועת השצ"פ שמולו)  ופונקציות ציבורית נוספת.

התכנון עושה גם בקומת המרתף, הקומה ראשונה וקומת הגג לצרכי ציבור למיקסום יתרונות המעטפת וההקשרים העירוניים.

האורגים 20 בת ים
האורגים 20 בת ים