ליס קאר פתח תקווה

המזמין

ליס קאר

מיקום

הבורסקאי

שטח

2,000 מ"ר

סטטוס

הליכי רישוי

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים