גוננים

המזמין

שיכון ובינוי בשיתוף התחדשות אורבנית

מיקום

רח' נהוראי, גוננים ירושלים

שטח

כ-9 דונם שטח בנוי: כ-55,000 מ"ר תעסוקה - כ-12,000 מ"ר מגורים – 290 יח"ד מסחר – כ-600 מ"ר ציבורי - כ-600 מ"ר תעסוקה – כ-600 מ"ר

סטטוס

תב"ע

הדמיות

רונה כהן אדריכלים

מתחם נהוראי, שכונת גוננים – ירושלים

 פרויקט פינוי-בינוי בשכונת גוננים לצד פארק המסילה וציר תנועה מרכזי עתידי.  במתחם הקיים 80 דירות שיפונו לטובת 290 דירות בתמהיל מגוון לאוכלוסיה הטרוגנית, לצד פונקציות ציבוריות, מסחר, תעסוקה שכונתית ושטח גן פתוח בין המבנים.  הבינוי מרוכז בארבעה מבנים – שני מגדלים ושני מבנים גבוהים. המגדלים ממוקמים לצד הרחוב הראשי העתידי – מעל בסיס מבנה מסחרי ובתי כנסת. הבינוי המרקמי – שני מבנים גבוהים מעל בסיס מבנה חינוך ממוקם בירכתי המגרש לצד שטח גן ציבורי קהילתי שבלב המתחם.  התכנון שואף ליצור מרקם מגורים עירוני אינטנסיבי ועם זאת אינטימי, שמשתלב בהליכתיות השכונתית.  עיצוב המבנים משלב "ירושלמיות" עם קומפוזיציה של נפחים, פתחים, פרט וחומר המגיבים לבינוי העכשווי הרווי.

התכנון כולל תב"ע