בית ספר יסודי, גני ילדים ומעון יום גבעת המטוס, ירושלים

המזמין

חברת מוריה – החברה הכלכלית לירושלים

מיקום

מגרש 408 שכונת גבעת המטוס ,ירושלים

שטח

לבית הספר 4922 מ"ר, לגני הילדים והמעון 862 מ"ר מ"ר

סטטוס

תכנון מתקדם ורישוי

הדמיה

רונה - כהן אדריכלים

בית ספר יסודי, גבעת המטוס ירושלים
בית ספר יסודי, גבעת המטוס ירושלים

בית ספר יסודי, גני ילדים ומעון יום – מגרש 408 שכונת גבעת המטוס, ירושלים

 שילוב מבנה בן 5 קומות לבית ספר יסודי 24 כיתות ומבנה משולב בן 3 קומות ל-3 כיתות גן ילדים ומעון יום 3 כיתות.

תכנון המבנים מגיב לטופוגרפיה התלולה של המגרש הנשקף צפונה לנוף העיר, לאמת המים העתיקה של ירושלים החוצה את המגרש לכל אורכו ולתקני משרד החינוך, כמו גם לממדים המצומצמים של המגרש. התכנון משלב שטחים פתוחים בתוך ועל גג המבנה, בנוסף לשילוב אמת המים בתכנון המבנים ובפיתוח הנופי.  תכנון פנים המבנים יוצר מגוון חללים פורמליים וא-פורמליים למצבי למידה שונים בפורמטים קבוצתיים רבים.    נתוני המגרש ומגבלותיו אפשרו חלוקת המבנה לשני נפחים המחוברים במרכזם באמצעות נםח מזוגג הנשקף צפונה לחצר בית הספר, אמת המים ונוף העיר ירושלים ודרומה לרחוב ולשכונה. החללים הללו מהווים את ליבת החיות הציבורית של בית הספר ואליו מתנקזים כל השימושים לרבות הכניסות והיציאות וחללי השהיה המרכזיים. 

עיצוב המבנים משלב מרכיבים במסורת האבן הירושלמית עם חומרים וצבעים קלים ומשוחררים על-מנת לייצר קומפוזיציה "שמחה" עכשווית ומקומית.

בית ספר יסודי, גבעת המטוס ירושלים
בית ספר יסודי, גבעת המטוס ירושלים