מרכז מכירה לובינסקי

המזמין

דוד לובינסקי בע"מ

מיקום

אשדוד

שטח

סטטוס

מאוכלס

צילום

רונה - כהן אדריכלים