מאות יחידות דיור, תעסוקה ומסחר: אושרו שתי תוכניות התחדשות עירונית בגוננים

שתי התוכניות המצויות במרחק של 350 זו מזו אוחדו בוועדה המקומית לתכנון, והן מציעות הריסת מבני שיכון ישנים שבהם כ-200 יחידות דיור ובניית 420 יחידות דיור חדשות. בנוסף, אושרה תוכנית פינוי-בינוי בעיר גנים.

קרית היובל, גילה, קטמונים ועכשיו גם גוננים – ירושלים כולה הולכת לקראת התחדשות עירונית ובניית מגדלי מגורים עם חזיתות מסחריות ושילוב תעסוקה באזורים בקרבת הרכבת הקלה – הקיימת והעתידית.

השבוע אישרה הוועדה המקומית לתכנון בעיריית ירושלים שתי תוכניות להתחדשות עירונית בגוננים. מדובר על שתי תוכניות שהוגשו בנפרד ואשר מצויות במרחק של כ-350 מטר זו מזו – אחת בסמוך לפארק המסילה, והשנייה מדרום לבית הספר קשת ומציעות הריסות של כ- 200 יח"ד קיימות – אשר אוחדו על ידי ועדת התכנון.

"הוועדה המקומית החליטה לצרף לתוכנית שטח נוסף מצפון, ולהציע חילופי קרקע בין שטח עירוני לפרטי, במטרה לרווח את הבניינים המוצעים ולהציע שטחים ציבוריים נרחבים ואפקטיביים", מציינים ומדגישים בעיריית ירושלים.

אז מה מציעות התוכניות שאושרו? התוכנית הראשונה הינה בין הרחובות נהוראי ורשב"ג והיא תחומה על ידי פארק המסילה. מדובר על שטח של כ-9 דונם, שבהם כיום 80 יחידות דיור בארבעה בנייני מגורים. התוכנית השנייה מציעה הריסה ופינוי של חמישה בנייני שיכון קיימים, שבהם 119 יחידות דיור. במקום המבנים שיהרסו, שהינם כאמור מרוחקים זה מזה כ-350 מטר, יוקמו – כך על פי התוכנית המאוחדת – ארבעה מבני מגורים חדשים – שני מגדלים בני 30 קומות ושני בניינים בני 10 קומות – שבהם בסך הכל 420 יחידות דיור בתמהיל מגוון. התוכנית מציעה עירוב שימושים, שימושי מסחר ותעסוקה, שימושים לצורכי ציבור ושטח ציבורי פתוח של 4 דונם.

בעיריית ירושלים מציינים כי "התוכנית מציעה עירוב שימושים: שימושי מסחר כלפי פארק המסילה, שימושי תעסוקה ושימושים לצורכי ציבור, הכוללים גני ילדים, מעונות יום, שלוחת מתנ"ס ובית כנסת. בנוסף, התוכנית מסדירה מעבר ציבורי משמעותי מרחוב רשב"ג לפארק המסילה ושטח ציבורי פתוח בין המבנים. כמו כן, הגישה מרחוב רשב"ג תפותח כרחוב משולב, שישמש חיבור מרחוב רשב"ג לפרויקט ולשטח הציבורי הפתוח הקיים מצפון מזרח".

מגישי התוכנית הראשונה הם שיכון ובינוי נדל"ן והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. עורכי התוכנית הינם משרד אדריכלים רונה-כהן אדריכלים; מגישי התוכנית השנייה הם מגדלי אנ.בי.אס אלכסנדריון ירושלים בע"מ, עורך התוכנית הינו משרד גיא איגרא אדריכלים.