מחמש קומות ועד מיני מנהטן

מגדל "מבנה" בהרצליה פיתוח מציג תפיסה עירונית חדשה של רובע המשלב יחד תעסוקה ומגורים.